Bemutatkozás

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit

Kft. által végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység tekintetében a Szegedi

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. jogutódja. A társaság átalakulással jött létre 2016.

augusztus 1-én. A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről

törvény alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, azaz Szeged Megyei Jogú Város

közigazgatási területén a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására, valamint a

hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatás.

Társaságunk Szállítási és logisztikai részlege látja el a lakossági kommunális

hulladékgazdálkodási szolgáltatáshoz fűződő feladatokat, valamint a szelektív gyűjtést segítő

csoport irányítását. Felügyeli és irányítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és egyéb

szolgáltatási feladatok alapján összeállított a napi, heti, havi, és éves vezénylések

végrehajtását. Ellenőrzi és meghatározza a szállítási és logisztikai feladatok maradéktalan

ellátásához szükséges feltételeket. Fő feladatköre a társaság közszolgáltatási területén a

kommunális közszolgáltatás szakmai jogszabályokban leírt keretei között, az

önkormányzatokkal megkötött szerződésekben foglalt műszaki tartalommal, és szakmai

színvonalon a kommunális feladatok ellátása, valamint a szelektív gyűjtési rendszer

üzemeltetése, és szolgáltatásának fejlesztése.

Hulladékkezelési és elhelyezési részlegünk felel a hulladékok ártalmatlanításával, a

hulladékok kezelésével, hasznosításával kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátásáért. Ide

tartozik a másodnyersanyagok minősítése, kezelése, hasznosításra történő előkészítése,

nyilvántartása, valamint a hulladékudvarok, gyűjtőszigetek üzemeltetése,

továbbá a hulladékgazdálkodási tevékenységhez és a hulladék elhelyezéshez kapcsolódó

adminisztrációs tevékenység ellátása.

 

„Közös ügyünk a környezetünk!”