Bemutatkozás

Magánszemélyek polgári jog képviseletével vagyonjogi és családjogi ügyekben. (házassági vagyonjogi szerződések, válóper, vagyonközösség megszüntetése, gyermekelhelyezés, gyermektartás, stb.) Ingatlanszerződések (adásvétel, csere, ajándékozás, haszonbérlet, stb.) készítésével és ellenjegyzésével. Hagyatéki és kártérítési ügyekkel. Közigazgatási szervek és hatóságok előtti eljárással. Okiratok szerkesztésével és ellenjegyzésével. Jogi tanácsadással, felvilágosítással. Teljes körű jogi képviselet, peres, peren kívüli ügyek vonatkozásában. Továbbá ügyvédi irodám foglalkozik gazdasági társaságok (kkt., bt., kft., rt., ) alapításával, cégmódosításával, végelszámolásával. Gazdasági társaságok eseti és tartós képviseletével